Parlament Europejski Przyjął ACTA 2!

Parlament Europejski Przyjął ACTA 2!

Autor wpisu: e-Politykae-Polityka 1211 wyświetleń

Dzisiejsza data może być to zapamiętaną jako ograniczenie wolności internetu. Parlament Europejski, który bardzo przejmuje się wolnością słowa, praworządnością w Polsce przyjął dzisiaj unijną dyrektywę zwaną ACTA 2. Dyrektywa dotyczy praw autorskich na rynku cyfrowym i ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w sieci internetowej.

Dokument jest kontrowersyjny ponieważ daje szerokie pole do ścigania w świetle nowego prawa wykroczeń takich jak produkcja popularnych memów czyli obrazów z tekstem o charakterze żartobliwy czy sentencjonalnym. Obrazy często używane w tego typu mediach należą do kogoś.

Najwięcej jest zastrzeżeń do artykułu 11 oraz 13, które mogą wpłynąć na wolność słowa w sieci. Artykuł 11 gwarantuje wydawcom, właścicielom praw autorskich wyłączne prawo do zwielokrotnienia utworu. Oznacza to że zostanie ograniczone prawo użytkownikom do udostępniania treści. Prawo to może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się ważnych treści.

Artykuł 13 zobowiązuje dostawców usług do filtrowania swoich serwisów w celu wyłapywania tych łamiących prawo. Serwisy takie mają też obowiązek współpracować z właścicielami praw autorskimi. Daje to pole do nadużyć ale też zwiększy koszty prowadzenia portali, gdzie użytkownicy mają większą swobodę udostępniania materiałów.

Internet w Europie wkracza na nową drogę filtrowania, monitorowania treści. W tym artykule warto wspomnieć o pomyśle prezydenta Francji, który zaleca filtrację wszystkich mediów społecznościowych w celu likwidacji materiałów o charakterze prawicowym. Czy dojdziemy też do takich dyrektyw czas pokaże.

Oczywiście głosowanie jest jawne i pomimo tego że politycy Platformy Obywatelskiej zapewniają że s ąprzeciwni dyrektywie, głosowali za jej wprowadzeniem. Nazwiska posłów z Polski, głosujących za wprowadzeniem ACTA 2:

 

 1. Michał Boni

 2. Jerzy Buzek

 3. Danuta Maria Hübner

 4. Danuta Jazłowiecka

 5. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

 6. Barbara Kudrycka

 7. Janusz Lewandowski

 8. Jan Olbrycht

 9. Julia Pitera

 10. Marek Plura

 11. Dariusz Rosati

 12. Adam Szejnfeld

 13. Róża Gräfin von Thun

 14. Kazimierz Michał Ujazdowski

 15. Jarosław Wałęsa

 16. Bogdan Brunon Wenta

 17. Bogdan Andrzej Zdrojewski

 18. Tadeusz Zwiefka

 19. Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

 

Tego wpisu jeszcze nikt nie komentował